Orter från DDSS databas

Ordlistan har nu uppdaterats med ett antal ortnamn från DDSS databas. I Rosenbergs bok kan man se hur orterna stavades vid tiden för bokens utgivning, men i DDSS databas finns olika stavningsvarianter för samma ort. Sök t ex på ab*r*m*la för att bl a se olika varianter för orten Abborramåla (som i Rosenberg stavas Aborremåla).

Ett tips om du söker på en ort och inte får träff i Rosenberg kan vara att experimentera med sökningen för att få träff. I fallet Aborremåla (Rosenbergs stavning) finns t ex stavningsvarianten ”Abboramåhla”. Även om du då ser att det är två b är det bättre att skriva b* istället för bb eftersom stavningen kan ha förändrats och b* ger träff på både b och bb. Med bokstaven r är det samma sak fast tvärtom – skriv r* för att få träff på både r och rr även om du klart och tydligt ser att det bara är ett r. Ersätt bokstaven h framför l med * eftersom du då får träff på både ”måhla” och ”måla”.

Hälsningar
Åsa