Bakgrund

Under min utbildning till interaktionsdesigner gjorde jag ett examensarbete som handlade om att försöka hjälpa släktforskare att läsa text skriven i den tyska stilen.

Testerna jag gjorde visade att det var lättare att se vad det stod om man kunde jämföra det ord man ville tyda med förslag på liknande ord i den tyska stilen. Eftersom testerna gjordes på en begränsad mängd ord, där nästan alla ord i den text man skulle läsa fanns med uppstod frågan om det skulle kunna fungera på riktigt, med tusentals ord och ingen garanti för att ordet man söker finns med. För att testa detta har jag skapat läshjälpen.

För att kunna se om det fungerar på riktigt krävs många ord. Det här projektet har varit möjligt att genomföra tack vare samarbetet med Landsarkivet i Lund som har gett mig tillgång till ord från deras DDSS-databas.

Åsa