Söktips

Gamla Uppsala C:2 bild 15 / sid 11 Källa: Arkiv Digitial

Gamla Uppsala C:2 bild 15 / sid 11 Källa: Arkiv Digitial

Du söker genom att skriva de bokstäver som du är säker på och * eller . för de som du är osäker på. Om du tydligt kan se hur många bokstäver det sökta ordet innehåller är det bäst att skriva . för varje bokstav som du inte kan läsa, i det här fallet ”..ll.rö”. Är du osäker på antalet bokstäver kan du skriva ”*ll*rö”, men då får du oftast fler träffar. I just det här exemplet gör det inte så mycket, men ibland kan det göra stor skillnad.

Om du behöver hjälp med det tyska alfabetet kan du trycka på ”AÅÄ” respektive ”aåä” knapparna. Bokstäverna som du får upp är inte ordnade alfabetiskt utan istället står de bokstäver som är lika varandra i närheten av varandra.

Medan du skriver får du upp ett begränsat antal träffar som börjar på de bokstäver du har skrivit. Så länge det står ”Ord i tysk stil (…)” betyder det att det finns fler träffar än de som visas. Tryck Enter eller på knappen Sök för att visa alla träffar. Kryssa i ”Visa bara exakta träffar” för att söka bara på de ord som innehåller exakt de tecken och det antal tecken som du har skrivit.

Om du vill begränsa antalet träffar kan du filtrera på typ av ord genom att klicka på det ord som du vill använda som mall i kolumn 3. Klicka sedan i samma kolumn om du vill ta bort filtret. Du kan också välja vilken ordtyp du vill filtrera på i listan under rubriken.

På samma sätt gör du i kolumn 1 om du vill filtrera på ordlängd.

När det under källa står ”Rosenberg” kommer du via länken till Runebergs hemsida och den sida i Rosenbergs bok där orten först nämns.

När det under källa står ”DDSS” kommer du till Demografisk Databas Södra Sverige om du klickar på länken. DDSS långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet. Under Temasidor på DDSS hemsida kan du läsa mer om bl a förnamn, efternamn, titlar och sjukdomsnamn.