Ordlistan

Det finns många ord som kan vara svåra att tyda för en släktforskare. Jag har valt att börja med de ord som är vanliga i födelse-, vigsel- och dödböckerna.

De ord som finns med i läshjälpens ordlista just nu är:

Efternamn

Efternamnen i ordlistan är hämtade från DDSS databas. De har skrivit av namn från Skåne. Det kan därför hända att namn som är vanliga norr om Skåne inte finns med i ordlistan. Eftersom prästerna skrev som de själva tyckte finns det många olika varianter av i grunden samma namn. För att lättare få överblick har jag för namnen använt en färgskala där mörkast = vanligast. Du kan läsa mer på DDSS sida. Följ länken till deras hemsida och välj Temasidor. Där kan du söka på bland annat förnamn och efternamn.

Förnamn

Förnamnen är hämtade från flera olika källor.

Sveriges Släktforskarförbund har på sin sida publicerat en namnlista som jag har fått tillåtelse att använda. Denna lista innehåller namn från hela Sverige.

Runeberg har scannat in ”Förteckning öfver svenska dopnamn upprättad af Karin och Sven Norrman tillika med en sydsvensk namnlista af A. L. Senell ock några jämförande anteckningar”. Förutom de namn som jag har tagit med i ordlistan innehåller boken också isländska namn.

DDSS har skrivit av namn från Skåne. Eftersom prästerna skrev som de själva tyckte finns det många olika varianter av i grunden samma namn. För att lättare få överblick har jag för de namnen använt en färgskala där mörkast = vanligast.

Yrken och titlar

Även yrken och titlar är hämtade från DDSS databas. Precis som med namn finns de med många olika stavningssätt. För att lättare få överblick har jag även här använt en färgskala där mörkast = vanligast. Vill du läsa mer om yrken och titlar på DDSS – följ länken till deras hemsida och välj Temasidor.

Sjukdomar och dödsorsaker

Sjukdomar och dödsorsaker är också hämtade från DDSS databas. Även dessa finns med många olika stavningssätt. För att lättare få överblick har jag även här använt en färgskala där mörkast = vanligast. Vill du läsa mer om sjukdomar och dödsorsaker på DDSS  – följ länken till deras hemsida och välj Temasidor.

Ortnamn

Runeberg har scannat in ”Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige” av C.M.Rosenberg som gavs ut 1882-83. De ortnamn som finns i databasen med källa ”Rosenberg” kommer från den boken.

Eftersom stavningen av orterna har varierat mycket finns också ett antal orter från DDSS databas med. Samma ort kan då förekomma med ett antal olika stavningar.

Latinska ord

De latinska orden har jag hämtat från dessa källor:

Diverse

Jag har också börjat lägga in ord som inte tillhör ovanstående kategorier men är vanliga i kyrkböckerna, som t ex föddes.

Har du tips på fler källor som finns tillgängliga på internet? Maila mig gärna på info@tydatext.se.